Envy Nylon Brake

$ 19.99

Envy's nylon single bolt scooter brake.

Fits Envy AOS v4 decks, Envy KOS v2 decks, Envy Prodigy completes 2016 and Envy KOS completes 2016 only